jak przyjąć komunie na rękę

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszelkie porady oraz pomoce wprowadzone na naszej witrynie nie zastępują samodzielnej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Używanie treści umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z profesjonalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawcy naszej strony internetowej nie ponoszą winy ze stosowania pomocy opublikowanych w serwisie.

Przyjęcie Komunii Świętej na rękę stanowi ważny element liturgii katolickiej, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zachowania pewnych procedur. Jest to praktyka, która daje wiernym możliwość przyjmowania Ciała Chrystusa w postaci hostii bezpośrednio na dłoniach. Oto kroki, które należy podjąć, aby właściwie przyjąć Komunię na rękę:

 1. Przygotowanie duchowe:
  Przed samą Komunią należy przygotować się duchowo. To czas na modlitwę, refleksję i skupienie, aby odpowiednio przyjąć Jezusa Chrystusa.
 2. Ustalenie pozycji:
  Gdy nadchodzi czas na Komunię, wierni powinni ustawić się w kolejce. Starajmy się zachować porządek i spokój, aby ceremonia odbyła się w godny sposób.
 3. Podejście do duchownego:
  Po ustaniu w kolejce i podejściu do duchownego, który udziela Komunii, ważne jest, aby zwrócić uwagę na jego polecenia. Zazwyczaj podczas Mszy Świętej kapłan mówi „Ciało Chrystusa”, a wierni odpowiadają „Amen”.
 4. Wyciągnięcie dłoni:
  Następnie, zgodnie z instrukcjami duchownego, wierni wyciągają obie ręce, jedną nad drugą, w formie „trzasku” (czyli tak, aby jedna dłoń była nad drugą, a palce lekko ugięte).
 5. Otrzymywanie Hostii:
  Duchowny umieszcza opłatek komunijny (hostię) na dłoni wiernego. To ważny moment, gdy wierni aktywnie uczestniczą w przyjmowaniu Ciała Chrystusa.
 6. Konsumpcja:
  Po otrzymaniu Hostii, wierni przenoszą ją do ust, gdzie dokonują konsumpcji. Ważne jest, aby robić to ostrożnie i z szacunkiem.
 7. Dziękczynienie:
  Po przyjęciu Komunii, warto pozostać na modlitwie i chwili dziękczynienia za tę duchową darowiznę. To czas na osobistą rozmowę z Bogiem.

Przyjmowanie Komunii na rękę jest praktyką, która wymaga od wiernych szacunku i skupienia. To także moment, który pozwala na osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem. Odpowiednie przygotowanie duchowe i zachowanie odpowiednich procedur liturgicznych są kluczowe, aby ta praktyka była głębokim doświadczeniem duchowym dla każdego katolika.

Dlaczego warto rozważyć przyjęcie komunii na rękę?

Współczesny Kościół katolicki oferuje wiernym różne sposoby przyjmowania sakramentu Eucharystii. Jednym z tych sposobów jest przyjęcie komunii na rękę, które staje się coraz bardziej popularne wśród wiernych. Dlaczego warto rozważyć tę praktykę? Przyjrzyjmy się kilku aspektom tej kwestii.

1. Tradycja Kościoła:
Przyjęcie komunii na rękę nie jest nowym wynalazkiem, ale wręcz przeciwnie – jest praktyką, która ma swoje korzenie w długiej historii Kościoła. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa komunia była przyjmowana na rękę. Dlatego też przywrócenie tej praktyki można uznać za powrót do tradycji Kościoła.

2. Uczestnictwo w tajemnicy Eucharystii:
Przyjęcie komunii na rękę może bardziej podkreślać uczestnictwo wiernego w tajemnicy Eucharystii. Kiedy osoba otrzymuje Ciało Chrystusa na swojej dłoni, może bardziej świadomie doświadczyć obecności Jezusa w Sakramencie.

3. Szacunek dla Eucharystii:
Przyjęcie komunii na rękę wymaga odpowiedniego przygotowania i szacunku. Wierni uczą się, jak prawidłowo przyjmować Ciało Chrystusa, co podkreśla doniosłość samego Sakramentu.

4. Eliminacja ryzyka profanacji:
Przyjęcie komunii na rękę może pomóc w uniknięciu przypadkowej profanacji hostii. Kiedy kapłan podaje komunię na rękę, jest bardziej świadomy ewentualnych kawałków hostii, które mogłyby spaść na ziemię.

5. Dostępność dla wszystkich:
Przyjęcie komunii na rękę może być bardziej dostępne dla osób starszych, niepełnosprawnych lub innych, które mają trudności z klęczeniem lub przyjmowaniem komunii na język. Ta forma może być bardziej inkludująca dla wszystkich wiernych.

6. Zrozumienie i edukacja:
Przyjęcie komunii na rękę może być okazją do lepszego zrozumienia Eucharystii i jej znaczenia. Kapłani i katecheci mogą skupić się na odpowiednim przygotowaniu wiernych do tego sposobu przyjmowania Sakramentu.

7. Opcja preferowana przez papieża:
Warto również zaznaczyć, że papież Jan Paweł II wyraził zgodę na przyjęcie komunii na rękę w wielu regionach świata. To potwierdzenie przez Stolicę Apostolską może być ważnym argumentem za tą praktyką. Wniosek jest taki, że przyjęcie komunii na rękę ma swoje uzasadnienie i warto rozważyć tę praktykę jako jedną z opcji przyjmowania Sakramentu Eucharystii. Jest to sposób, który może podkreślić zarówno tradycję Kościoła, jak i głębokie uczestnictwo w tajemnicy Eucharystii, jednocześnie zapewniając szacunek i odpowiednie przygotowanie do przyjęcia Ciała Chrystusa.

jak przyjąć komunie na rękę

Krok po kroku: Proces przyjmowania komunii na rękę

Komunia święta jest jednym z najważniejszych sakramentów w Kościele katolickim. Wierni przyjmujący Komunię mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii, co symbolizuje bliskość z Bogiem. Istnieją różne sposoby przyjmowania Komunii, a jednym z nich jest przyjęcie Ciała Chrystusa na rękę.

 1. Przygotowanie przed Mszą Świętą:
  Przed przyjęciem Komunii na rękę, ważne jest odpowiednie przygotowanie duchowe. Warto wyciszyć się i skoncentrować na sakramencie, który będzie przyjęty. Zachowanie wewnętrznej modlitwy i skupienia to kluczowe elementy tego kroku.
 2. Ustalenie pozycji w kościele:
  Po wejściu do kościoła, należy ustalić pozycję w nawie. Zazwyczaj wierni przyjmujący Komunię na rękę zajmują miejsce w rzędzie, który jest odpowiednio oznakowany lub wskazany przez duchowieństwo.
 3. Podczas Mszy Świętej:
  Podczas Mszy Świętej, w odpowiednim momencie, duchowieństwo ogłosi, że nadszedł czas na przyjęcie Komunii. To sygnał, że należy przygotować się do tego aktu.
 4. Odbieranie hostii:
  Gdy nadszedł czas, by przyjąć Komunię na rękę, zbliż się do kapłana lub diakona, który będzie rozdawał hostie. Stój w kolejce i zachowaj spokój.
 5. Otwarcie dłoni:
  Kiedy staniesz przed kapłanem, otwórz dłonie, tworząc podstawę dla przyjęcia hostii. Twoje dłonie powinny być ułożone płasko i widoczne, tak aby kapłan mógł bez trudu umieścić hostię na dłoniach.
 6. Przyjęcie hostii:
  Kapłan umieści hostię na twoich otwartych dłoniach. Upewnij się, że nie tkniesz hostii zębami ani palcami. Hostia jest uważana za świętą i musi być traktowana z najwyższym szacunkiem.
 7. Konsumpcja hostii:
  Po otrzymaniu hostii na rękę, przekształć ją w dłoniach tak, aby można było ją bezpiecznie spożyć. Wciąż trzymając dłonie na widoku, połóż hostię na języku i konsumuj ostrożnie. Pamiętaj, aby nie podnosić dłoni do ust, ale skorzystaj z hostii na dłoniach.
 8. Modlitwa po przyjęciu Komunii:
  Po spożyciu hostii, pozostań skupiony i wdzięczny za ten duchowy dar. Modlitwa osobista może towarzyszyć temu momentowi.
 9. Powrót na miejsce:
  Po przyjęciu Komunii na rękę, wróć na swoje miejsce i kontynuuj uczestnictwo w Mszy Świętej. Pamiętaj o duchowym znaczeniu Komunii, której właśnie doświadczyłeś.

Przyjmowanie Komunii na rękę to proces wymagający odpowiedniego przygotowania i poszanowania dla sakramentu. Poprzez staranne przestrzeganie tych kroków, wierni mogą doświadczyć zbliżenia do Boga poprzez ten sakrament. Pamiętajmy, że każdy rytuał i ceremonia w Kościele katolickim ma swoje znaczenie i wartość duchową.

komunia podana na rękę

Czy przyjęcie komunii na rękę jest akceptowane przez Kościół?

Wspólnota katolicka od wieków praktykuje przyjmowanie komunii świętej, ciała i krwi Chrystusa, jako jednego z centralnych obrzędów religijnych. Tradycyjnie, komunia była udzielana na język, a proces ten nazywany był „komunią na język”. Jednak w miarę upływu czasu i zmian w liturgii, pojawia się pytanie, czy przyjęcie komunii na rękę jest akceptowane przez Kościół Katolicki.

Historia i Ewolucja Praktyki
Pierwsze wzmianki o przyjmowaniu komunii na rękę pochodzą z wczesnego okresu chrześcijaństwa, gdzie wierni przyjmowali Eucharystię w ten sposób. Jednakże, w okresie średniowiecza, praktyka ta uległa zmianie, a komunia była udzielana tylko na język, by uniknąć ewentualnych profanacji. To stanowisko utrzymywało się przez wieki i stało się głównym nurtem liturgicznym.

Drugi Sobór Watykański i Powrót do Praktyki Komunii na Rękę
W latach 60. XX wieku, podczas Drugiego Soboru Watykańskiego, dokonano znaczących zmian w liturgii katolickiej. Jedną z tych zmian było przywrócenie praktyki komunii na rękę, zwłaszcza w kontekście kultury ludowej i potrzeb wiernych. Decyzja ta miała na celu przywrócenie pierwotnej praktyki wczesnych chrześcijan oraz umożliwienie wiernym bardziej bezpośredniego uczestnictwa w obrzędzie Eucharystii.

Stanowisko Kościoła Katolickiego
Stanowisko Kościoła Katolickiego w kwestii komunii na rękę jest jasne. Praktyka ta jest akceptowana i uznawana za legalną, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II. Jednak istnieją określone wytyczne dotyczące jej przyjmowania. Wierzyciele, którzy chcą przyjąć komunię na rękę, powinni to robić z szacunkiem i pobożnością, starając się unikać wszelkich profanacji.

Jak Przyjąć Komunię na Rękę
Jeśli wierny chce przyjąć komunię na rękę, powinien przestrzegać określonych kroków i zasad:

 1. Przed przyjęciem komunii, należy starannie oczyścić ręce, aby zapewnić odpowiednią higienę.
 2. Podczas Mszy Świętej, gdy nadszedł czas na komunię, wierny powinien stanąć w kolejce i cierpliwie czekać na swoją kolej.
 3. Kiedy kapłan lub diakon podchodzi z Hostią, wierny powinien wyciągnąć obie ręce, tworząc pojemność dla Eucharystii.
 4. Hostia zostanie umieszczona na dłoni wiernego, który następnie powinien przyjąć ją w usta, starając się unikać dotykania jej palcami.

Przyjęcie komunii na rękę jest akceptowane przez Kościół Katolicki, zgodnie z duchem Drugiego Soboru Watykańskiego II. To praktyka, która ma na celu umożliwienie wiernym bardziej bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii, przy zachowaniu odpowiedniego szacunku i pobożności. Przyjmując komunię na rękę, wierni powinni przestrzegać określonych wytycznych i dbać o odpowiednią higienę, aby zachować świętość tego sakramentu.

komunia na rękę

Jakie są korzyści i wady przyjmowania komunii na rękę?

Przyjmowanie komunii na rękę stanowi temat ważny zarówno dla duchowego życia wiernych, jak i dla samej liturgii kościelnej. Istnieje wiele aspektów, które należy uwzględnić, analizując korzyści i wady tego praktycznego podejścia do przyjmowania Eucharystii.

Korzyści przyjmowania komunii na rękę:

 1. Dostępność dla wszystkich:
  Jednym z głównych argumentów na rzecz przyjmowania komunii na rękę jest to, że jest to bardziej dostępne dla wszystkich wiernych. Nie ma potrzeby specjalnego szkolenia czy wykształcenia, aby skorzystać z tej formy przyjęcia sakramentu.
 2. Zrozumienie symboliki:
  Przyjmowanie komunii na rękę może pomóc wiernym w lepszym zrozumieniu symboliki tego sakramentu. Mogą bardziej świadomie uczestniczyć w Eucharystii, gdy mają możliwość przekazania hostii z ręki na język.
 3. Redukcja ryzyka zakażenia:
  W okresach pandemii, przekazywanie hostii na rękę może pomóc w ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, takich jak COVID-19.
 4. Łatwiejsza kontrola nad ewentualnymi okruszkami:
  Przyjmowanie komunii na rękę może umożliwiać łatwiejszą kontrolę nad ewentualnymi okruszkami hostii, co jest istotne z punktu widzenia szacunku dla sakramentu.

Wady przyjmowania komunii na rękę:

 1. Ryzyko profanacji:
  Jednym z głównych argumentów przeciwników przyjmowania komunii na rękę jest ryzyko profanacji. Istnieje możliwość, że niektórzy wierni nie będą zachowywać odpowiedniego szacunku, a hostie mogą być niewłaściwie traktowane.
 2. Brak tradycji:
  W niektórych tradycjach katolickich przyjmowanie komunii na rękę jest stosunkowo nową praktyką. Niektórzy mogą odczuwać brak kontinuum z długą historią liturgii, która przewiduje przyjmowanie hostii na język.
 3. Możliwe trudności w obsłudze:
  Dla duchowieństwa i ministrantów może być trudniejsze obsłużenie komunii na rękę, szczególnie w przypadku dużej liczby wiernych.
 4. Zmniejszenie tajemnicy sakramentu:
  Przyjmowanie komunii na rękę może wprowadzać pewne elementy profanacji i zaburzać tajemniczość tego sakramentu.

Przyjmowanie komunii na rękę ma swoje korzyści, takie jak większa dostępność i zrozumienie symboliki, ale także wady, takie jak ryzyko profanacji. Decyzja o przyjmowaniu komunii na rękę czy na język powinna być indywidualna i uwzględniać zarówno przekonania osobiste, jak i zasady obowiązujące w danej wspólnocie kościelnej.

komunia przyjmowana na rękę

Czy istnieją wytyczne dotyczące zachowania podczas przyjmowania komunii na rękę?

Wspólnota wiernych katolickich często przystępuje do sakramentu Eucharystii, który obejmuje przyjęcie Komunii Świętej. W obrządku rzymskokatolickim istnieją dwa główne sposoby przyjmowania Ciała Chrystusa: na rękę i na język. W niniejszym tekście skoncentrujemy się na komunii na rękę oraz na pytaniu, czy istnieją wytyczne dotyczące zachowania podczas tego sakramentu. Komunia na rękę jest praktyką powszechnie stosowaną w wielu katolickich wspólnotach na całym świecie. Osoby przyjmujące Komunię na rękę otrzymują Hostię od kapłana lub komunijnych posługujących bezpośrednio na dłoń. Jest to moment głębokiej duchowej łączności z Jezusem Chrystusem, dlatego ważne jest, aby zachować odpowiednie podejście i respekt podczas tego sakramentu. Chociaż nie istnieją dokładne i jednoznaczne przepisy kanoniczne dotyczące zachowania podczas przyjmowania Komunii na rękę, Kościół katolicki wydał pewne ogólne wytyczne i zalecenia, które powinny być przestrzegane. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Czystość rąk:
  Przed przyjęciem Komunii na rękę, wierni powinni upewnić się, że ich dłonie są czyste. To oznacza, że należy unikać wszelkich substancji, które mogą skazić hostię, takich jak olejki, kremy czy resztki jedzenia.
 2. Odpowiedni gest:
  Kiedy kapłan podaje Hostię, osoba przyjmująca powinna wykonać odpowiedni gest. Polega to na otwarcie dłoni na płasko, tworząc specie „stół” dla Ciała Chrystusa. Następnie Hostia jest umieszczana na dłoniach i powinna być podnoszona bezpośrednio do ust.
 3. Ogromny respekt:
  Przyjmowanie Komunii to akt wielkiej duchowej doniosłości. Osoby przyjmujące Komunię na rękę powinny wykazywać głęboki szacunek i skupienie. Gesty i zachowanie powinny odzwierciedlać świadomość obecności samego Boga.
 4. Brak pośpiechu:
  Nie należy spieszyć się podczas przyjmowania Komunii. Każdy ma prawo do momentu kontemplacji i osobistej modlitwy po przyjęciu Ciała Chrystusa.

Warto podkreślić, że konkretne wytyczne dotyczące zachowania podczas przyjmowania Komunii na rękę mogą nieco różnić się w zależności od diecezji i parafii. Dlatego zawsze warto zwrócić się do miejscowego duchowieństwa lub duszpasterza, aby poznać szczegółowe wytyczne obowiązujące w danej wspólnocie, przyjmowanie Komunii na rękę jest praktyką powszechną w Kościele katolickim, a choć nie istnieją ściśle określone przepisy, to istnieją ogólne wytyczne dotyczące odpowiedniego zachowania podczas tego sakramentu. Czystość, szacunek i skupienie są kluczowe podczas przyjmowania Ciała Chrystusa, a wierni powinni dążyć do zachowania tych wartości w czasie tego duchowego doświadczenia.

jak przyjąć komunie

Porady dla osób, które rozważają przyjęcie komunii na rękę

Rozważając przyjęcie komunii na rękę, istnieje kilka kluczowych kwestii, które warto wziąć pod uwagę. Jest to ważna decyzja duchowa, która wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia zarówno jej duchowego, jak i liturgicznego aspektu. Oto kilka porad dla osób, które rozważają taką opcję:

 1. Zrozumienie sensu Komunii Świętej: Przede wszystkim warto zrozumieć, że Komunia Święta jest sakramentem, w którym wierzący przyjmują Ciało Chrystusa pod postacią chleba. To akt głębokiego duchowego znaczenia, który ma umacniać naszą więź z Bogiem i wspólnotą wierzących.
 2. Konsultacja z duchownym: Jeśli rozważasz przyjęcie Komunii na rękę, warto skonsultować się z kapłanem lub duchownym, który będzie w stanie wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania związane z tą opcją.
 3. Prawidłowa postawa i gesty: Przyjęcie Komunii na rękę wymaga odpowiedniej postawy i gestów. Gdy kapłan podaje Ci Hostię, wyciągnij obie ręce, jedna na drugą, tak, aby stworzyć „stolik” dla Ciała Chrystusa. Po otrzymaniu Komunii, powinieneś ostrożnie spożyć ją, unikając nadmiernych ruchów.
 4. Higiena osobista: Przed przyjęciem Komunii na rękę, warto zadbać o higienę osobistą. Umyte ręce są ważne, aby zapewnić odpowiednią czystość w momencie kontaktu z Najświętszym Sakramentem.
 5. Szacunek i uwaga: Przyjmując Komunię na rękę, pamiętaj o szacunku i uwadze wobec tego, co właśnie się dzieje. To niezwykły moment spotkania z Bogiem, dlatego staraj się zachować wewnętrzną modlitwę i skupienie.
 6. Przygotowanie duchowe: Przed przyjęciem Komunii warto się odpowiednio przygotować duchowo. To doskonała okazja do skupienia się na swoim życiu duchowym i spowiedzi, jeśli jest taka potrzeba.
 7. Uczestnictwo we Mszy Świętej: Komunia Święta jest integralną częścią Mszy Świętej. Dlatego ważne jest, abyś uczestniczył w całej Mszy, a nie tylko przyjął Komunię, jako odrębny akt.
 8. Rozważ czas i miejsce: Jeśli zastanawiasz się nad przyjęciem Komunii na rękę, możesz wybrać moment, który jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Warto również pamiętać, że Komunia powinna być przyjmowana w kościele lub innych miejscach wyznaczonych do tego celu.
 9. Kontynuacja formacji religijnej: Po przyjęciu Komunii na rękę, warto kontynuować swoją formację religijną, aby lepiej zrozumieć znaczenie i tajemnicę tego sakramentu.
 10. Szukaj wsparcia w wspólnocie: Rozważając Komunię na rękę, warto rozmawiać z innymi wierzącymi, którzy podjęli podobną decyzję lub kierować się radą swojej wspólnoty kościelnej.

Pamiętaj, że wybór przyjęcia Komunii na rękę to indywidualna decyzja, która powinna wynikać z głębokiego przekonania i zrozumienia jej duchowego wymiaru. Niezależnie od wyboru, najważniejsze jest zachowanie szacunku i miłości wobec Eucharystii, która jest centrum życia katolickiego.

One thought on “Jak przyjąć komunię na rękę?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 20 =